Pecyn Prawf Antigen COVID-19 (SARS-CoV-2).

COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit

Disgrifiad Byr:

Mae Casét Prawf Cyflym Antigen COVID-19 yn brawf imiwno llif ochrol a fwriedir ar gyfer canfod ansoddol antigenau niwcleocapsid SARS-CoV-2 mewn swab nasopharyngeal a swab trwynol gan unigolion yr amheuir eu bod yn COVID-19 gan eu darparwr gofal iechyd.


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Pecyn Prawf Antigen COVID-19 (SARS-CoV-2).

System dystysgrif: ardystiad CE

Sensitifrwydd: 94.31% Penodoldeb: 99.21% Cywirdeb: 96.98%

Cefndir cynnyrch

Mae'r coronafirws newydd yn perthyn i'r genws β.Mae COVID-19 yn glefyd anadlol acíwt heintus.Yn gyffredinol, mae pobl yn agored i niwed.Ar hyn o bryd, y cleifion sydd wedi'u heintio gan y coronafirws newydd yw prif ffynhonnell yr haint: gall pobl heintiedig asymptomatig hefyd fod yn ffynhonnell heintus.Yn seiliedig ar yr ymchwiliad epidemiolegol presennol, y cyfnod deori yw 1 i 14 diwrnod, yn bennaf 3 i 7 diwrnod.Mae'r prif amlygiadau'n cynnwys twymyn, blinder a pheswch sych.Mae tagfeydd trwynol, trwyn yn rhedeg, dolur gwddf, myalgia a dolur rhydd i'w cael mewn rhai achosion.

Defnydd arfaethedig

Defnyddir y cynnyrch hwn ar gyfer canfod ansoddol haint antigen coronafirws newydd mewn samplau swab trwynol dynol / swabiau nasopharyngeal

Nodweddion

Gan ddefnyddio'r egwyddor o ddull brechdan gwrthgyrff dwbl

Syml: gweithrediad syml, hawdd ei ddehongli

Cyflym: mae'r canfod yn gyflym, gellir dehongli'r canlyniad mewn 15 munud

Sgrinio cyflym ar gyfer haint cynnar

Cywirdeb: sensitifrwydd a phenodoldeb uchel

Stabl: hawdd ei storio a'i gludo

Camau gweithredu a dehongli canlyniadau

Ymgyrch A (swab trwynol) Gweithred B (swab trwynol)

123

 

 

 

 

 

 

 

456

 

 

 

 

 

 

 

Ychwanegu 3 diferyn o sampl i'w brofi (tua 120μL)

Cadarnhaol (+): Mae dau fand porffor-goch yn ymddangos.Mae un wedi'i leoli yn yr ardal ganfod (T), a'r llall wedi'i leoli yn yr ardal rheoli ansawdd (C).

Negyddol (-): Dim ond band porffor-goch sy'n ymddangos yn yr ardal rheoli ansawdd (C).Nid oes band coch-porffor yn yr ardal ganfod (T).

Annilys: Nid oes band porffor-goch yn yr ardal rheoli ansawdd (C).


  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • Cynhyrchion Cysylltiedig